Audyt w oparciu o TMMi/TPI

 

Spośród wielu modeli usprawniających proces testowy w organizacji proponujemy dla najbardziej znane i najczęściej praktykowane:

  • TPI Test Process Improvement polegający na usprawnianiu i ulepszaniu procesu testowego w organizacji
  • TMM Test Maturity Model - model oceny dojrzałości czynności testerskich

Oba modele służą do oceny aktualnej sytuacji testów w firmie i pomagają usprawnić ich jakość w procesie tworzenia oprogramowania.

Serwis polega na poddaniu audytowi działu testów lub osób odpowiedzialnych za przygotowanie i wykonywanie testów w firmie. Ocenianie podlegają:

  • proces testowy
  • zarządzanie testami
  • projektowanie i wykonywanie testów
  • raportowanie wyników testów
  • narzędzia w procesie testowym
  • zaangażowanie kierownictwa w podnoszenie dojrzałości i jakości testów w organizacji

W zależności od wybranego modelu organizacja zostaje sklasyfikowana na odpowiednim poziomie dojrzałości.

Korzyści:

Usprawanianie procesu testowego poprzez niezależną ocenę zewnętrznych ekspertów.

„Zapytaj o ofertę” Ceny niższe niż u konkurencji!

Dostawa klienta: gotowość do przejścia audytu TMM lub TPI

Dostawa testerzy.pl: raport z oceną dojrzałości organizacji oraz wytycznymi do usprawnienia procesu.