Charakterystyki jakości oprogramowania - ISO 25010

Uznany standard ISO 9216 powoli przechodzi do historii, zastępowany przez ISO 25010. Oznacza to również zmiany w kategoryzacji i definiowaniu charakterystyk jakości oprogramowania, zwanych niefunkcjonalnymi.

 

Struktura jakości z ISO 9126 wyglądała następująco.

 

 

Taka kwalifikacja niosła za sobą wiele problemów. Najmniejszym z nich była niezgodność z zapisami sylabusów ISTQB, a największą - małą adaptowalność charakterystyk w prawdziwym życiu.

Zmiana, jaka nastąpiła wraz z nowym standardem wydaje się być dobrym kierunkiem. W Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models, czyli ISO/IEC 25010 struktura wygląda tak, jak na poniższym rysunku.

 

*) tłumaczenie własne

 

Pojawiły się między innymi nowe charakterystyki: bezpieczeństwo oraz kompatybilność. Bardzo ich brakowało do tej pory, a zlokalizowanie ich w obszarze charakterystyk funkcjonalnych wydawało się nienaturalne.

 

 

 

Najbliższe terminy szkoleń

 

22-25 października - Wrocław

Zawód Tester


26 października - Kraków

Testerskie umiejętności miękkie


29-30 października - Poznań

JAVA dla testerów oprogramowania

 

Partnerzy

Narzędzia testerskie