Jakie szkolenie ISTQB Poziomu Zaawansowanego wybrać?

Wiele osób, które zdobyło już certyfikat ISTQB Poziomu Podstawowego zastanawia się, co dalej. Wiedząc więcej o ścieżce zaawansowanej w ISTQB dokonacie, mamy nadzieję, lepszego wyboru. Dla części osób może to być również podstawa decyzji o rezygnacji z certyfikacji.

 

Tak jak szkolenie i certyfikat Poziomu Podstawowego jest praktycznie dla każdego, tak już poziom zaawansowany trzeba bardzo rozsądnie rozważyć. Rekomendacje ISTQB w tym obszarze są szerokie i warto się zastanowić, czy rzeczywiście warto skorzystać z tej oferty.

Odpowiedz na nasze pytania i jeśli udzielisz więcej niż 50% odpowiedzi twierdzących, możesz rozważyć dane szkolenie.

 

Czy warto pójść na Kierownika Testów (Test Manager) ISTQB?

Szkolenie to dedykowane jest obecnym i aspirującym liderom testowania. Musisz więc albo już wykonywać czynności zarządcze albo podążać w tym kierunku.

 • Czy zarządzasz grupą testerów lub chcesz zarządzać w przyszłości?
 • Czy identyfikujesz, oceniasz i łagodzisz ryzyko związane z produktem lub chcesz to robić?
 • Czy interesują Cię różne strategie testowania oraz chcesz dowiedzieć się, jakie one są?
 • Czy planujesz testowanie lub chcesz to robić?
 • Czy chcesz definiować optymalne szablony dokumentacji lub chcesz poprawiać już istniejące?
 • Czy chcesz nauczyć się lub pogłębić wiedzę o szacowaniu testowania?
 • Czy interesuje Cię proces testowania oraz jego dopasowanie do różnych cyklów życia oprogramowania?
 • Czy analizujesz proces testowania i szukasz jego usprawnień?
 • Czy szukasz optymalnych miar do mierzenia jakości produktu i skuteczności testowania?
 • Czy umiesz lub chcesz się nauczyć projektować optymalny cykl życia defektu w projekcie?
 • Czy interesujesz się rekrutacją, budowaniem zespołu i motywowaniem pracowników?
 • Czy chcesz dobrze wdrożyć lub też poprawić proces automatyzacji testowania w organizacji?

 

Czy warto pójść na Analityka Testów (Test Analyst) ISTQB?

Szkolenie to dedykowane jest testerom z 2-5-letnim doświadczeniem, testującym głównie graficzny interfejs użytkownika i analizującym aspekt biznesowy działania oprogramowania. W projekcie IT taka osoba odpowiedzialna jest za projektowanie testów czarnoskrzynkowych.

 • Czy interesuje Cię proces testowania z perspektywy projektanta testów?
 • Czy chcesz poznać metody identyfikacji ryzyka produktowego z perspektywy biznesu?
 • Czy chcesz rozwinąć wiedzę z technik czarnoskrzynkowych poznaną na Poziomie Podstawowym ISTQB?
 • Czy chcesz poznać nowe techniki projektowania przypadków testowych bazujących na specyfikacji?
 • Czy interesuje Cię testowanie eksploracyjne oraz inne podejścia bazujące na doświadczeniu?
 • Czy interesuje Cię aspekt konstruowania przypadków testowych w zależności od kontekstu projektowego?
 • Czy interesujesz się użytecznością i przyjaznością interfejsów użytkownika?
 • Czy szukasz narzędzi wspierających proces przeglądu?
 • Czy interesujesz się narzędziami zarządzania defektami i chcesz poprawić ich użycie?

 

Czy warto pójść na Technicznego Analityka Testów (Technical Test Analyst) ISTQB?

Szkolenie to dedykowane jest testerom z 2-5-letnim doświadczeniem, testującym niskopoziomowo bez dostępu do GUI. Tester techniczny analizuje aspekt techniczny działania oprogramowania. W projekcie IT taka osoba odpowiedzialna jest za projektowanie testów białoskrzynkowych oraz analizę statyczną (przepływ sterowania w kodzie oraz użycie zmiennych) i dynamiczną (wycieki pamięci i dzikie wskaźniki).

 • Czy chcesz poznać metody identyfikacji ryzyka produktowego z perspektywy technicznej?
 • Czy chcesz rozwinąć wiedzę z technik białoskrzynkowych poznaną na Poziomie Podstawowym ISTQB i dowiedzieć się, czym są techniki pokrycia warunków, warunków wielokrotnych, ścieżek w kodzie, itp.?
 • Czy chcesz poznać techniki analizy statycznej kodu oraz analizy dynamicznej oprogramowania?
 • Czy interesuje Cię testowanie niskopoziomowe?
 • Czy interesujesz się aspektem testowania wydajności oprogramowania?
 • Czy interesujesz się aspektem testowania bezpieczeństwa oprogramowania?
 • Czy chcesz się dowiedzieć, jak tworzyć łatwy w utrzymaniu kod i jak testować jego utrzymywalność?
 • Czy interesuje Cię kwestia obliczania złożoności kodowej i metod upraszczania kodu?
 • Czy znasz podstawy programowania?
 • Czy interesujesz się przeglądami kodu i architektury?

 

Mamy nadzieję, że ten „quiz” pomoże Wam wybrać właściwe szkolenie.

 

 

 

Najbliższe terminy szkoleń

 

22-24 sierpnia - Warszawa

Dobry Kierownik Testów - Laboratorium


27-30 sierpnia - Kraków

Zawód Tester


29-31 sierpnia - Gdańsk

ISTQB Poziom Podstawowy (Foundation Level)

 

Partnerzy

Narzędzia testerskie