Studenci sztuki testowania, czyli jak uczyć testowania przez kontekst

"Edukacja studentów na uczelniach daje olbrzymią satysfakcję zawsze, gdy ci teoretycznie niedoświadczeni testerzy pokazują umiejętności i wiedzę zarezerwowaną dla ich doświadczonych kolegów" - Radek Smilgin podsumowuje wrażenia po zajęciach ze studentami testowania oprogramowania.

 

Podczas studiów często mamy do czynienia z osobami nie mającymi żadnego praktycznego doświadczenia w testowaniu i których dopiero mamy wszystkiego nauczyć. Osobiście na swoich zajęciach próbuję pokazać im szeroką perspektywę testowania, nieograniczoną tylko wykonaniem testów. Wspólnie próbujemy zrozumieć współczesny świat IT, modele wytwórcze i wpasowanie do tego testowania. Można pokazać teoretyczny model wytwarzania oprogramowania, ale można również pokazać jego zastosowanie.

 

 

 

Dla mnie ważną umiejętnością każdego testera jest zrozumienie kontekstu, w jakim pracuje. Przedstawiając procesy testowania zawsze podkreślam, że są one bardzo podobne, a główne różnice są w szczegółach, takich jak techniki czy kolejność wykonania operacji. Często takie same działania po prostu nazywają się inaczej, a podobne produkty mają zupełnie niepodobne nazwy. Procesy są jednak niczym bez wpasowania ich w modele wytwarzania oprogramowania. Na moich zajęciach każdy student musi zrozumieć, że dobre testowanie jest nierozerwalnie związane z dopasowaniem do modelu wytwórczego. Jednym z kluczowych i bardzo trudnych zadań jest zastosowanie teorii procesów testowych w realnym modelu. Moje podejście do edukacji w tym obszarze ewoluowało przez dotychczasowe zajęcia i wydaje mi się, że osiągnęło finalną formę podczas ostatnich zajęć na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym poprosiłem studentów o dopasowanie testowania do wybranego modelu wytwórczego. Większość wybrała DevOps.

 

 

Wizualizacja DevOps z Wikipedii

 

Co ważne nie opowiadam czym jest DevOps, nie mówię o teorii modelu wytwarzania, bo specyfika danej organizacji i projektu w większości przypadków modyfikuje model wytwórczy do potrzeb konkretnego produktu. Nie ma więc sensu opowiadać o teorii, a jedynie skoncentrować się na odnalezieniu w tej prostej wizualizacji modelu czynności testowania. Nie odbieram studentom prawa do posługiwania się Internetem i poszukiwania źródeł. Jeśli nie wiedzą, czym są poszczególne działania i zadają pytania, co dzieje się w konkretnych fazach, chętnie udzielam odpowiedzi. Nie oczekuję, że proces testowy, jaki wysnują z modelu będzie doskonale poprawny. Bazują na szczątkowych informacjach i mają prawo popełniać błędy. Kolejna iteracja analizy modelu da im więcej informacji i dokładniejszy (zgodny z teorią) proces. Poniżej prezentuję wynik około 30-minutowej, samodzielnej pracy, której celem było wpisanie w DevOps testowania. Na model zostały naniesione czynności i produkty testowania.


PLAN

Czynności:

 • testowanie wymagań
 • wstępne przygotowanie przypadków testowych
 • tworzenie/konsultacja wymagań do testów

Produkt:

 • zgłoszenia poprawek do wymagań
 • wymagania do testów
 • Definition of done


CREATE

Czynności:

 • przygotowanie przypadków, środowisk oraz danych testowych
 • unit testy
 • automatyczne testy regresyjne

Produkt:

 • plan testów
 • procedury testowe
 • przypadki i dane testowe


VERIFY (na środowisku testowym)

Czynności:

 • wykonanie testów w oparciu o przygotowane przypadki
 • testy akceptacyjne
 • testy regresyjne (automatyczne/manualne)

Produkt:

 • zgłoszenia bugów
 • raport z testów


PACKAGE (pre-prod)

Czynności:

 • testy regresyjne automatyczne

Produkt:

 • raport


RELEASE (produkcja; możliwy rollback do poprzedniej wersji)

Czynności:

 • testy poinstalacyjne


MONITOR (produkcja; możliwy rollback do poprzedniej wersji)

Czynności:

 • testy hot fixów
 • pen testy
 • testy wydajnościowe

Produkt:

 • raport


Wejście w kolejny etap planowania powinno być poprzedzone retrospekcją poprzednich działań i wyciągnięciem z nich wniosków co do usprawnień i praktyk, które chcemy  wdrożyć przed kolejną iteracją/sprintem.

 

Z olbrzymią satysfakcją czytam wynik tej pracy, ponieważ mam wewnętrzne przekonanie, że udało mi się tych studentów czegoś nauczyć, a może po prostu odkryć potencjał, który posiadali. W wynikach widać duże zrozumienie dla procesu testowego oraz umiejętne przeniesienie go na SDLC. Edukacja studencka w tym wypadku jest jak zapisywanie białej karty. Ludzie z praktycznie zerowym doświadczeniem wykonują zadania, które my - doświadczeni testerzy - wykonujemy (lub powinniśmy wykonywać) przy każdym kolejnym projekcie. Mam przekonanie, że tak nabyte umiejętności pozostaną na długo w ich głowach i przełożą się na lepsze świadczenie usługi testowania w projektach.Radek Smilgin

 

 

 
 

Najbliższe terminy szkoleń

 

22 lutego - Gdańsk


23-25 lutego - Kraków


25-26 lutego - Wrocław

 

Partnerzy

Narzędzia testerskie