Użyteczność czytania informacji w aplikacjach mobilnych


Rośnie zainteresowanie mobilnym dostępem do informacji na stronach internetowych. Czas zastanowić się jak projektować strony, aby również mobilni użytkownicy mieli do nich dobry dostęp. Na przeciw siebie stają dwa silne głosy.

Z jednej strony mamy Jakoba Nielsena, twórcę heurystyk użyteczności i od wielu lat niekwestionowany autorytet jakości interfejsów. W swojej publikacji Repurposing vs. Optimized Design (http://www.useit.com/alertbox/repurposing.html) przekonuje, że prawdziwą użyteczność osiągniemy jedynie przez dopasowanie interfejsu do danego typu wyświetlacza czy też platformy.

Po drugiej stronie barykady staje firma Google, która przekonuje do projektowania uniwersalnych aplikacji, które same dopasują się do wyświetlacza urządzenia, tzw. responsywne projektwanie (http://googlewebmastercentral.blogspot.co.uk/2012/04/responsive-design-harnessing-power-of.html).

Obie strony zgadzają się, że najważniejsza jest użyteczność użycia aplikacji, lecz drogę do osiągnięcia tego celu wytyczają różnymi ścieżkami.

 

Najbliższe terminy szkoleń

 

23-26 września - Rzeszów

Zawód Tester


26-27 września - Warszawa

Od Testera do Managera


30 września-3 października - Warszawa

Zawód Tester

 

Partnerzy

Narzędzia testerskie