Zarządzanie defektami w projektach open source

alt

 

Zarządzanie w projektach open source różni się od zarządzania w standardowych projektach informatycznych. Główną różnicą jest rozproszone wytwarzanie i testowanie oprogramowania. Dodatkową różnicą jest status zarządzanie incydentami, a w nim status "unconfirmed".

 

"Unconfirmed" (z angielskiego niepotwierdzony) to status incydentów zgłoszonych przez testerów lub użytkowników. Dopóty nie otrzyma on statusu "confirmed" (potwierdzony), dopóki nie zostanie naprawiony. O tym czy zostanie naprawiony, czy też nie, w większości decyduje programista. Może to prowadzić do ciekawych problemów w projekcie, jak np.:

  • raportowanie defektów w wielu przypadkach jest niskiej jakości i programiści nie są w stanie odtworzyć problemu, znajduje się więc wiele defektów, które nie są naprawiane.
  • prawdziwe defekty mogą zostać odrzucone jako niepotwierdzone, ponieważ programista UWAŻA, że tak ma to działać.
  • takie "defekty" mogą wracać, aż wreszcie któryś z programistów może uznać, że jednak jest to defekt.
  • defekty niełatwe w reporodukcji mogą zostać szybko odrzucone.

 

Testowanie w projektach open source to bardzo ciekawe doświadczenie. Polecamy zarówno młodym adeptom testowania, jak i znudzonym swoim aktualnym projektem wygom.

Mnóstwo ciekawych projektów testersko programistycznych znajdziecie na: http://sourceforge.net/

 

 

Najbliższe terminy szkoleń

 

18-20 listopada - Katowice

ISTQB Poziom Podstawowy


18-20 listopada - Kraków

Python dla testerów oprogramowania


20-22 listopada - Wrocław

ISTQB Poziom Podstawowy


20-23 listopada - Kraków

Dobry Przypadek Testowy - Laboratorium

Partnerzy

Narzędzia testerskie