Zarządzanie konfiguracją

Celem zarządzania konfiguracją jest ustanowienie i serwisowanie integralności produktów (komponentów, danych i dokumentacji) programistycznych lub systemów w czasie trwania projektu i cyklu tworzenia oprogramowania.

 

Dla testowania, zarządzanie konfiguracją obejmuje zapewnienie, że:
  • wszystkie elementy środowiska narzędziowego testów zostały zidentyfikowane, ich wersje podlegają kontroli, zmiany są śledzone w całym czasie trwania procesu
  • wszystkie zidentyfikowane dokumenty i elementy oprogramowanie znajdują odniesienie (w sposób bezsprzeczny) w dokumentacji testowej.

 

Zarządzanie konfiguracją pomaga testerowi zidentyfikować (i zreprodukować) testowane elementy, dokumenty testowe, testy i narzędzia wspierające testowanie. Podczas planowania, procedury i infrastruktury (narzędzi) zarządzania konfiguracją powinno być wybrane, udokumentowane i zaimplementowane.

 

Najbliższe terminy szkoleń

 

5-6 listopada - Katowice

Testowanie bezpieczeństwa


13-16 listopada - Katowice

Zawód Tester


17-18 listopada - Warszawa weekend!

ISTQB Poziom Podstawowy (Foundation Level)

 

Partnerzy

Narzędzia testerskie