Certyfikacja oprogramowania

 

Usługa certyfikacji oprogramowania polega na gruntownym i całościowym zweryfikowaniu jakości oprogramowania w obszarze zdefiniowanym przez klienta, opisanym przez normy lub standardy lub też w jednym z modeli proponowanym przez testerzy.pl:

 • certyfikacja funkcjonalna
 • certyfikacja użytecznościowa
 • certyfikacja wydajnościowa
 • certyfikacja bezpieczeństwa
 • certyfikacja kodu / audyt kodu.

 

Usługa jest w trakcie definiowania. Zapraszamy po więcej szczegółów WKRÓTCE.

Certyfikacja oprogramowania w oparciu o uznane metody i wiarygodnego partnera to potwierdzenie jakości dostrzeganego programu, aplikacji czy systemu. testerzy.pl dostarczają usługę weryfikacji produktu pod kątem następujących właściwości:

 1. Funkcjonalność - jest zgodnością funkcjonalności oprogramowania z dostarczoną specyfikacją. Specyfikacja może być przewodnikiem użytkownika lub specyfikacją biznesową. Nasz certyfikat potwierdza, że zrealizowany produkt spełnia wymagania i wytyczne odbiorcy.
 2. Użyteczność - jest potwierdzeniem, że oprogramowanie będzie łatwe i intuicyjne w użyciu dla jego odbiorców. Testy certyfikacyjne opierają się o analizę ekspercką i analizę heurystyczną dostarczonego produktu.
 3. Wydajność - realizujemy testy potwierdzające, że oprogramowanie spełnia zdefiniowane dla niego kryteria wydajności, szybkości przetwarzania, czy czasów odpowiedzi. Certyfikat potwierdza, że w zdefiniowanych warunkach oprogramowanie będzie działało zgodnie z wymaganiami.
 4. Bezpieczeństwo - klasyczny audyt bezpieczeństwa produktu uwzględniający bezpieczeństwo danych i funkcjonalności przed zewnętrznymi i wewnętrznymi atakami. Nasza certyfikacja jest gwarantem bezpieczeństwa użycia oprogramowania lub strony internetowej.
 5. Kod - nie da się osiągnąć wysokiej jakości oprogramowania bez wysokiej jakości kodu. Nasze testy weryfikują najróżniejsze aspekty poprawności działania lub jakości kodu.
 • Możliwość uzyskania 100% pokrycia instrukcji, decyzji lub warunków
 • Bezpieczeństwo architektury
 • Utrzymywalność rozumianą jako łatwość zrozumienia i modyfikacji kodu
 • Modularność i łatwość rozwoju oprogramowania

 

testerzy.pl są marką bezpośrednio związaną z weryfikacją jakości oprogramowania i postrzegani jesteśmy jako marka o wysokim potencjalne jakościowym. Nasze certyfikaty są potwierdzeniem jakości Państwa produktów.

 

 

Usługę certyfikacji oprogramowania dostarczyliśmy do:
 
Elzab S.A.
 
 

Skontaktuj się z nami 

 

Nad czym pracujemy?


Projekty zewnętrzne:

 • Aleo - testy aplikacji B2B.


Projekty wewnętrzne: