Dokumentacja testerska

 

Definiujemy i oferujemy wzory dokumentów testerskich:

  • Plan testów (Master Test Plan)
  • Specyfikacja testowa (Test Specification)
  • Raport z testów (Test Report)

 

W oparciu o najpopularniejsze normy, standardy rynkowe, najlepsze praktyki oraz doświadczenie naszych konsultantów stworzyliśmy uniwersalne wzorce dokumentów przydatne na każdym etapie procesu testowania.

W ramach naszej usługi sprzedajemy dokumenty wzorcowe według następujących praw autorskich i następującego klucza:

  • "Do wglądu" - dokument jest nieedytowalnym plikiem PDF; licencja umożliwia zapoznanie się z dokumentem bez możliwości kopiowania jego części lub całości.

  • "Do edycji, w jednym projekcie" - dokument edytowalny, przekazywany jako plik XLS lub DOC (lub w formacie OOD); licencja umożliwia użycie dokumentu w ramach jednego projektu testowego.

  • "Do edycji, bez ograniczenia ilości projektów" - dokument edytowalny, przekazywany jako plik XLS lub DOC (lub w formacie OOD); licencja dla całej firmy, umożliwia nielimitowane użycie dokumentu w ramach jednego podmiotu gospodarczego.

 

Na oferowany przez nas wzorzec składają się: template dokumentu zawierający spis treści, wyjaśnienia poszczególnych elementów wzorca oraz przykładowo wypełniony dokument.

Cennik:

  • "Do wglądu" - 300 PLN netto
  • "Do edycji, w jednym projekcie" - 500 PLN netto
  • "Do edycji, bez ograniczenia ilości projektów" - 1000 PLN netto

Przygotowujemy również wersje dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów i firm. Ceny kalkulowane są na bazie wymagań zlecającego.

 

Korzyści:

Definiowanie dokumentów zajmuje zazwyczaj bardzo dużo czasu. Przy naszym wsparciu nie musisz na to poświęcać już więcej czasu.