Ekstremalne konslutacje ISTQB Agile Tester

Rafał Stańczak i Radek Smilgin po odebraniu przez tego pierwszego certyfikatu ISTQB Agile Tester.

Marcin przyszedł na konsultacje 30 minut przed egzaminem mając ze sobą doświadczenie w Agile i dwa przeczytane rozdziały z sylabusa. Wystarczyło! Certyfikat zdobyty.