Czy wiedziałeś, że Chrome to potrafi? Emulacja mobilnych urządzeń w przeglądarce.