Google przyznało nagrody "Testing on the Toilet"

Nagroda "ToiT" przyznawane są osobom, które popularyzują koncepcję testów jednostkowych wśród programistów.

 

Czytaj więcej >>