ISTQB Usability Testing

Kolejna nowość w strukturze ISTQB. Pojawi się moduł dedykowany testowaniu użyteczności.

Podstawowe elementy:

  • Basic Concepts of usability testing
  • Risks in usability, user experience, and accessibility
  • Usability and accessibility standards
  • Selecting appropriate methods
  • Usability reviews
  • Usability testing
  • User surveys
  • Role of the Usability Tester

Komunikat >>