Krytyczne myślenie

Myśl dnia: "Krytyczne myślenie (ang. Critical Thinking) jako nieustanna gotowość i otwartość do zrozumienia zagadnienia/problemu jest sednem testowania oprogramowania".

http://www.huibschoots.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/04/critical.jpg