Magazyn Quale przeszedł pod skrzydła SJSI

Ostatni polski kwartalnik dotyczący jakości trafił do SJSI. Magazyn miał w ostatnich miesiącach problemy z ukazywaniem się i utracił regularność wydawniczą. SJSI chce wznowić publikacje Quale i czeka na osoby chcące się zaangażować.

Informacje o Quale znajdują się na stronie http://sjsi.org/ >> MENU >> LAB >> Quale