Pozytywne myślenie. Przeciętność, szczęście, sukces. Bardzo lekko podane. [polskie napisy]