Scrum i testowanie

Próba mapowania czynności testerskich na Scruma.

 

LINK