Systemy informatyzacji ochrony zdrowia. Katastrofa informatyczna

Jakość systemów informatycznych wspierajacych usługi medyczne jest tragiczna. Wiele systemów, niemożność integracji, niedziałające rozwiązania i... brak winnych.

Materiał TVN >>