"Testowanie gwarantuje sukces projektu"?

http://www.computerworld.pl/artykuly/389866/Testowanie.gwarantuje.sukces.projektu.html