Za mały aby mieć wpływ...?

https://twitter.com/TestingCircus/status/447741866776096768/photo/1