Seminarium: "Internet wszystkiego - Internet of Everything"

20 maja 2014 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Katowicach, odbędzie się seminarium nt.:
"Internet wszystkiego - Internet of Everything". Seminarium będzie poświęcone analizie roli, jaką internet odgrywa dziś w życiu społecznym i ekonomicznym oraz wynikającym z tej analizy perspektywom rozwojowym światowej sieci informacyjnej.

http://www.pti.katowice.pl/seminarium2014/