Dobry Przypadek Testowy - Laboratorium

 

Przypadek testowy jest najważniejszą, formalną częścią testowania oprogramowania.

Szkolenie uczy, jakie są typy notacji testów, jakie testy dobierać do jakich projektów oraz pokazuje na praktycznych przykładach, jak pisać dobre testy. Bez niepotrzebnej teorii. Praktyka. Praktyka. Dobre wzorce.

Większa część szkolenia ma formę laboratorium, podczas którego uczestnicy analizują, sprawdzają i tworzą przypadki testowe. W tym celu zapewniamy odpowiednią infrastrukturę i odpowiednie materiały dla każdego z uczestników.

Szkolenie może zostać dopasowane do grupy zamkniętej, pracującej w danym środowisku projektowym, a przykłady zostaną wówczas zrealizowane na żywym projekcie. Dzięki temu, oprócz edukacji pracowników, wynikiem szkolenia może być gotowa specyfikacja.

 

Tematyka

1. Czym jest przypadek/scenariusz testowy?

 • Struktura przypadku testowego
 • Struktura scenariusza testowego
 • Struktura zestawu testów
 • Dane testowe
 • Dyskusja

2. Dostosowanie specyfikacji testowej do projektu

 • Analiza wymagań i dokumentacji oprogramowania
 • Analiza oprogramowania
 • Dobór strategii testów
 • Dobór notacji testów
  • Format testów eksploracyjnych
  • Lista kontrolna
  • Nisko/wysoko poziomowe przypadki
  • Scenariusze testowe
 • Dobór narzędzia do przechowywania przypadków testowych
 • Dyskusja / ćwiczenia

3. Tworzenie specyfikacji testowej dla (wzorcowego) projektu

 • Testy sprawdzające elementy aplikacji
 • Testy sprawdzające formularze
 • Testy sprawdzające funkcje
 • Testy sprawdzające logikę lub procesu
 • Ćwiczenia
 

Przed szkoleniem

Rekomendowany udział w szkoleniu Zawód Tester lub ISTQB Poziom Podstawowy, lub minimum 3-miesięczne doświadczenie w testowaniu oprogramowania.

 

Metody szkolenia

Warsztat, który nie tylko zademonstruje relacje między różnymi typami testów, technikami i metodą notacji testów, ale również pokaże, jak stworzyć gotową specyfikację testów. Z tego powodu teorię ograniczamy do minimum, a bardzo silnie stawiamy na projektowanie testów w zależności od kontekstu projektu czy organizacji.

Prowadzący to jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych - teoretyków brak.

 

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia Dobry Przypadek Testowy otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie EDU.

 

Po szkoleniu

Szkolenie dostarczy gotowe do użycia narzędzie, którego przekształcenie w specyfikację testów w Twojej organizacji powinno być już jedynie formalnością. Będziesz znał techniki, metody i notacje niezbędne do tworzenia dobrych testów. 

 

Czas trwania: 2 dni (2 x 8 h)

Cena: 1 600,00 PLN netto (1 968,00 PLN brutto)

Pobierz ofertę [PDF] 

 

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

Poniższy schemat obrazuje możliwe ścieżki doskonalenia umiejętności i kompetencji z zakresu testowania oprogramowania.

Agendy szkoleń zostały tak skonstruowane, aby nie pokrywać i nie powielać informacji. Na każdym ze szkoleń otrzymasz nową dawkę wiedzy.

Poniższy wykres sugeruje jedynie ścieżkę rozwoju w ramach udziału w szkoleniach. Na każdy kurs możesz przyjść bez udziału w innym. W przypadku chęci podejścia do egzaminów ISTQB Poziomu Zaawansowanego (ISTQB Advanced Level) wymagane jest posiadanie certyfikatu na Poziomie Podstawowym (ISTQB Foundation Level). 

 

Ścieżka szkoleń praktycznych