Testowanie wydajności (Performance Testing)

 

Testy niefunkcjonalne aplikacji to nieodłączna część pracy dobrego testera. Do tego typu testów zaliczamy między innymi taką właściwość systemu jak wydajność. Nabiera to specjalnego znaczenia zwłaszcza w przypadku projektów internetowych. Czas przetwarzania żądań przez serwer, baza danych czy też duża liczba użytkowników korzystających z aplikacji w tym samym czasie to tylko podstawowe sytuacje, które należy uwzględnić w testach.

Pierwszym etapem szkolenia jest poznanie aplikacji JMeter, SoapUI oraz narzędzi wykorzystywanych do monitorowania i optymalizacji działania aplikacji w systemach Linux oraz Windows. W kolejnych etapach uczestnicy analizują testowe aplikacje, określają ich wymagania, a następnie przygotowują i wykonują testy wydajnościowe. W trakcie testów interpretują wyniki i poszukują przyczyn napotkanych problemów. W etapie końcowym przygotowują raport i uczą się jak efektywnie utrzymywać środowisko testowe.

 

Tematyka

1. Proces testowania wydajności

 • Metodyki
 • Określanie wymagań wydajnościowych
 • Ustalanie celów
 • Typy testów wydajności
 • Plan i strategia testu
 • Podejście oparte o ryzyko
 • Role i zadania
 • Komunikacja i raportowanie

2. Generowanie obciążenia

 • Ogólne zasady pracy generatorów obciążenia
 • Wykorzystanie aplikacji JMeter
 • Wykorzystanie aplikacji SoapUI
 • Integracja ze środowiskiem CI

3. Monitorowanie pracy aplikacji

 • Podstawowe metryki
 • Monitorowanie pracy aplikacji w systemie Linux oraz Windows
 • Monitorowanie i optymalizacja platformy Java oraz .Net
 • Monitorowanie pracy baz danych (na przykładzie PostgreSQL)
 • Systemy Application Performance Management

4. Modelowanie obciążenia

 • Identyfikacja scenariuszy o dużej wadze biznesowej
 • Modelowanie działań użytkownika z wykorzystaniem UCML
 • Oszacowanie limitów obciążenia, liczby użytkowników
 • Ramp-up, ramp-down

5. Tworzenie skryptów testowych z modeli obciążenia

 • Metody implementacji skryptów
 • Obsługa wyjątków, przerwania sesji
 • Dobór danych testowych

6. Analiza wyników testów wydajności

 • Statystyki i metody matematyczne
 • Raportowanie wyników

 

Przed szkoleniem

Zalecane jest wzięcie udziału w kursie z podstaw testowania oprogramowania oraz wstępne doświadczenie w pracy jako tester.

 

Metody szkolenia

Większa część szkolenia ma formę laboratorium, podczas którego kursanci uczestniczą w procesie testowania wydajności przygotowanych aplikacji. W tym celu zapewniamy salę szkoleniową z odpowiednią infrastrukturą i komputerem dla każdego z uczestników.

 

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia „Testowanie wydajności (Performance Testing)” otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie EDU.

 

Po szkoleniu

Uczestnik kursu posiądzie umiejętność określania wymagań wydajnościowych oraz przygotowania i wykonywania stosownych testów. Kursant dowie się, jak przygotować dobry raport z testów wydajnościowych, pozna odpowiednie narzędzia. Gotowość do wykonywania testów wydajnościowych przy użyciu stosownych narzędzi. 

 

Czas trwania: 2 dni (2 x 8 h)

Cena: 2 000,00 PLN netto (2 460,00 PLN brutto)

Pobierz ofertę [PDF] 

 

Ścieżka rozwoju kompetencji i umiejętności

Poniższy schemat obrazuje możliwe ścieżki doskonalenia umiejętności i kompetencji z zakresu testowania oprogramowania.

Agendy szkoleń zostały tak skonstruowane, aby nie pokrywać i nie powielać informacji. Na każdym ze szkoleń otrzymasz nową dawkę wiedzy.

Poniższy wykres sugeruje jedynie ścieżkę rozwoju w ramach udziału w szkoleniach. Na każdy kurs możesz przyjść bez udziału w innym. W przypadku chęci podejścia do egzaminów ISTQB Poziomu Zaawansowanego (ISTQB Advanced Level) wymagane jest posiadanie certyfikatu na Poziomie Podstawowym (ISTQB Foundation Level). 

 

Ścieżka szkoleń praktycznych