GQM

GQM: Patrz Cel Pytanie Metryka.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]


GQM: See Goal Question Metric

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]