Identyfikacja ryzyka

identyfikacja ryzyka: Proces identyfikacji ryzyk wykorzystujący takie techniki jak burza mózgów, listy kontrolne, historie awarii. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

risk identification: The process of identifying risks using techniques such as brainstorming, checklists and failure history. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]