Incydent testowy oprogramowania

incydent testowy oprogramowania: Patrz incydent.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]

software test incident: See incident.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]