Instalowalność

instalowalność: Zdolność oprogramowania do bycia zainstalowanym w wyspecyfikowanym środowisku. Patrz też: przenaszalność. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

installability: The capability of the software product to be installed in a specified environment [ISO 9126]. See also portability. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]