Instrumentalizacja

instrumentalizacja: Dodanie kodu do programu w celu zbierania informacji o jego zachowaniu podczas wykonania, np. w celu pomiaru pokrycia kodu. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

instrumentation: The insertion of additional code into the program in order to collect information about program behavior during execution, e.g. for measuring code coverage. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]