Instrumentalizator programowy

instrumentalizator programowy: Patrz instrumentalizator.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]

program instrumenter: See instrumenter.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]