Integracja

integracja: Proces łączenia modułów lub systemów w większe zespoły. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

integration: The process of combining components or systems into larger assemblies. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]