Jakość

jakość: Stopień, w jakim moduł, system lub proces spełnia określone wymagania i/ lub spełnia potrzeby i oczekiwania klienta lub użytkownika.[IEEE 610] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

quality: The degree to which a component, system or process meets specified requirements and/or user/customer needs and expectations. [After IEEE 610] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]