Jarzmo testowe

jarzmo testowe: Środowisko testowe, składające się z zaślepek i sterowników potrzebnych do wykonania testu. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

test harness: A test environment comprised of stubs and drivers needed to execute a test. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]