Jednostka

jednostka: Patrz moduł.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

unit: See component.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]