język skryptowy

język skryptowy: Język programowania, którym pisane są skrypty testowe wykorzystywane przez narzędzie do uruchamiania testów (np. narzędzie rejestrująco-odtwarzające). [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

scripting language: A programming language in which executable test scripts are written, used by a test execution tool (e.g. a capture/playback tool).
[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]