Karta opisu

karta opisu: Patrz karta opisu testu.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

charter: See test charter.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]