Karta opisu testu

karta opisu testu: Deklaracja celów testu oraz ewentualnie pomysłów na testowanie. Karty opisu testów są – przykładowo - często używane w testowaniu eksploracyjnym. Patrz także testowanie eksploracyjne.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

test charter: A statement of test objectives, and possibly test ideas on how to test. Test charters are for example often used in exploratory testing. See also exploratory testing.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]