Karta Shewharta

karta Shewharta: Patrz karta kontrolna.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

Shewhart chart: See control chart.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]