Kategoria usterek

kategoria usterek: Patrz typ usterki.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

defect category: See defect type.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]