Kierownik testów

kierownik testów: Osoba odpowiedzialna za zarządzanie projektem w zakresie czynności związanych z testowaniem, w zakresie zasobów uczestniczących w testowaniu oraz oceny przedmiotu testu. Osoba, która kieruje, zarządza, administruje, planuje i reguluje ocenę przedmiotu testu. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

test manager: The person responsible for project management of testing activities and resources, and evaluation of a test object. The individual who directs, controls, administers, plans and regulates the evaluation of a test object. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]