Klasa równoważności

klasa równoważności: Podzbiór dziedziny danych wejściowych lub wyjściowych, dla którego zakłada się, na podstawie specyfikacji, że zachowanie modułu lub systemu jest takie samo.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

equivalence partition: A portion of an input or output domain for which the behavior of a component or system is assumed to be the same, based on the specification.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]