Kluczowy wskaźnik wydajności

kluczowy wskaźnik wydajności: Patrz wskaźnik wydajności.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

key performance indicator: See performance indicator.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]