Kod

kod: Instrukcje komputera i definicje danych wyrażone w języku programowania lub w postaci wyjściowej w asemblerze, kompilatorze lub translatorze. [IEEE 610]. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

code: Computer instructions and data definitions expressed in a programming language or in a form output by an assembler, compiler or other translator. [IEEE 610] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]