Komercyjne oprogramowanie z półki

komercyjne oprogramowanie z półki: Patrz oprogramowanie z półki.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

commercial off-the-shelf software: See off-theshelf software.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]