Komitet kontroli zmiany

komitet kontroli zmiany: Patrz rada kontroli zmian.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

change control board: See configuration control board.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]