Komitet zarządzania usterkami

komitet zarządzania usterkami: Zespół interesariuszy z różnych specjalności, który zarządza zgłaszanymi usterkami od zgłoszenia do końcowego rozwiązania (usunięcia usterki, odroczenia lub anulowania zgłoszenia). W niektórych przypadkach, to także rada kontroli zmian. Patrz także rada kontroli zmian.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

defect management committee: A crossfunctional team of stakeholders who manage reported defects from initial detection to ultimate resolution (defect removal, defect deferral, or report cancellation). In some cases, the same team as the configuration control board. See also configuration control board.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]