Komparator

komparator: Patrz: komparator testowy.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

comparator: See test comparator.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]