Komparator testowy

komparator testowy: Narzędzie testowe do przeprowadzania automatycznego porównania rezultatów rzeczywistych z oczekiwanymi. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

test comparator: A test tool to perform automated test comparison of actual results with expected results. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]