Kompletne testowanie

kompletne testowanie: Patrz testowanie gruntowne.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

complete testing: See exhaustive testing.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]