Konfiguracja

konfiguracja: Układ modułów lub systemów zdefiniowany za pomocą liczb, poprzez swoją naturę, oraz przez połączenia pomiędzy częściami składowymi. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

configuration: The composition of a component or system as defined by the number, nature, and interconnections of its constituent parts. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]