Konkretny przypadek testowy

konkretny przypadek testowy: Patrz przypadek testowy niskiego poziomu.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

concrete test case: See low level test case.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]